hrast div

Botanička zagonetka oko starog krčkog hrasta

Prospekt Flora, Zanimljivosti

O starom hrastu u predjelu Dolinji drmun puški u uvali Čavlena već je pisano na web stranicama JU “Priroda” i drugdje. Neke su pojedinosti razotkrivene, ali još je mnogo tajni ostalo nerazjašnjeno. Pa ipak, kad bi željeli izabrati najznamenitije stablo otoka Krka upravo bi taj hrast, po našoj procjeni, došao na prvo mjesto. Osim što je to najveće i najljepše stablo na otoku Krku, smješteno u vrlo lijepom, očuvanom i privlačnom krajobrazu, ono krije i neke „botaničko-dendrološke“  tajne i nerazriješene nedoumice.

U postojećoj literaturi napisano je da se radi o kitnjaku – vrsti kontinentalnog hrasta. Mi se ne bi mogli u potpunosti složiti s takvim botaničkim uvrštavanjem. Hrast kitnjak (Quercus petraea) na otoku je Krku već ranije zabilježen u „kontinentalnom pribježištu“, u hladnim i vlažnim flišnim predjelima oko Dobrinja, ali prilikom jednog terenskog istraživanja, tijekom 2016. godine, ponovo smo posjetili i stari hrast na Dolinjem drmunu i pronašli da morfološka svojstva lišća i grančica najvećeg krčkog hrasta ne odgovaraju poznatim i opisanim botaničkim „normativima“ za hrast kitnjak.

Grančice najvećeg hrasta su donekle dlakave, što kod kitnjaka nije karakteristika vrste, već bi to upućivalo na submediteranski hrast medunac. Listovi su stabla hrasta na Dolinjem drmunu, međutim, goli što bi bila značajka kitnjaka (ili također kontinentalnog hrasta lužnjaka). Uvažavajući navedene činjenice zasad možemo samo pretpostaviti da se u ovom slučaju radi o križancu između dvaju ili više vrsta hrastova, te da osim kitnjakovih, stari hrast ima udio gena medunca, a možda se radi i o pojavi višekratne hibridizacije pa bi dio gena mogao potjecati i od hrasta lužnjaka, možda i cera … Botaničari i dendrolozi će oko ovog raritetnog primjerka hrasta vjerojatno imati još mnogo posla da odgonetnu bar dio tajni kojima je najznamenitije i najzagonetnije stablo na otoku obavijeno.

Marko Randić


Slika 1. Stari hrast na Dolinjem drmunu u uvali Čavlena (foto: M. Randić)


Slika 2. Kora hrasta-diva na Dolinjem drmunu (foto: M. Randić)