pauk

Iz terenske bilježnice – pauk zvjezdastomrežac

Prospekt Fauna, Zanimljivosti

PAUK PETOPJEGI ZVJEZDASTOMREŽAC

(engleski: Star-Web Spider)

ARACHNIDA : ARANEAE : OECOBIIDAE

Uroctea durandi (Latteille, 1809)

Opis: Ova lako prepoznatljiva vrsta pauka ima crno stražnje tijelo (opistosomu) donekle srcasta oblika s pet karakterističnih žutih pjega. Na prednjem kraju prednjeg tijela (prosome) mala je izbočina, a oči tvore kompaktnu skupinu. Noge su razmjerno kratke i omogućavaju brzo trčanje iako se pauk na to rijetko odlučuje, tj. to se zbiva uglavnom u slučaju da  je uznemiren ili istjeran iz mreže. Zapravo se rijetko viđa na otvorenom i tipična je kriptična vrsta. Obično ostaje skriven  ispod kamenja, u pukotinama kore suhih stabala, u procjepima i na drugim skrovitim mjestima, unutar zvjezdasto oblikovane mreže (sl. 1). Već pri pogledu na mrežu lako ćemo utvrditi da se radi o ovoj vrsti, a dodatna potvrda mogu biti isisana tijela žrtvi (mravi, kornjaši, stonoge) koje pauk pričvršćuje na gornju stranu  mreže.

Veličina: ženka do 16 mm, mužjak do 8 mm.

Mreža: Mala, gusta, zbijena, spljoštena sa zvjezdastim produžecima, pričvršćena s donje strane kamena ili u procjepu stijena.

Stanište: Stari zidovi i kamenita mediteranska šikara, često u naseljenim mjestima (sl. 2), ponekad i u kućama.

Ekologija i rasprostranjenost: izrazito je termofilna (toploljubna) mediteranska vrsta, nastanjuje južnu Europu i sjevernu Afriku.

Pojavljivanje: odrasle ženke mogu se pronaći tijekom cijele godine, a mužjaci su aktivni tijekom toplijeg dijela godine.

Iz terenske bilježnice – dosad zabilježena nalazišta:

  • KANJON RJEČINE – KOPOROVO – PAŠAC, 01.01.2001.,  mreža u okomitom procjepu škrape u vapnenačkoj stijeni (numulitni vapnenac), u mreži pauk Uroctea durandi, strma prisojna kamenita padina obrasla oskudnom šikarom i kamenitim (nekadašnjim) pašnjakom ljekovite kadulje i kovilja (as. Stipo-Salviaetum)  ali zaraslo narijetko raspoređenim grmovima crnog jasena (Fraxinus ornus);
  • MEDVEJA, 18.11.2001., u pukotini stijene uz obalni put, šatorasta mreža pauka U. durandi;
  • MEDVEJA, uz planinarski put prema LOVRANSKOJ DRAGI, na stjenovitoj padini uz rub šikare s Phyllyrea latifolia na prisojnom mjestu, šatorasta mreža u rupi stijene;
  • OTOK KRK, padine VELOG VRHA između NJIVICA i DINE kod OMIŠLJA, 01.01.2003., dvije napuštene šatoraste zvjezdaste mreže ispod napola oljuštene kore starog hrasta na osunčanom mjestu, na mrežama se na površini nalazi mnogo drvenastih djelića, izgrizotina drvene prašine i ostataka kukaca;
  • Sv. MARAK podno RISIKE na otoku Krku, 18.01.2003., u udubljenju kamena na iskopu ceste, mala zvjezdasta mreža i u njoj pauk U. durandi;
  • ZAGRAD podno PRODOLA na južnoj Učki (Istra – Kožljak),19.01.2003., velika bijela šatorasta mreža u šupljini stijene na zasjeku ceste uz rub vrta u blizini kuća, prisojna eksopzicija i zaklonjeno mikrostanište, u blizini, na padinama nalaze se manje sastojine vazdazelene vegetacije;
  • kamenita jaruga KOZICA, malo iznad Dvori (podno Peškovice), podnožje Planina Grobničkih kod PODKILAVCA, 5.02.2005. nekoliko šatorastih mrežica u kojima se skrivaju pauci Uroctea durandi

Marko Randić


Slika 1. Pauk petopjegi zvjezdastomrežac na svojoj karakteristično oblikovanoj mreži (foto: M. Randić)


Slika 2. Petopjegi zvjezdastomrežac u privremenoj mrežici snimljen na balkonu u naselju Tošina iznad Voloskog. (Foto: snimku smo dobili ljubaznošću našeg stalnog suradnika, lektora i prevoditelja, Nevena Ivanića)