paukova mreža

Još o paucima (crtice iz PP Učka)

Prospekt Fauna, Zanimljivosti

U Parku prirode Učka žive moge i raznolike vrste pauka. Neke od njih možemo pronaći čak i zimi kad je tlo na zasjenjenim mjestima zaleđeno. Jedan od takvih pauka je žutopjegi crni pauk kućarac ili petopjegi zvjezdastomrežac (Uroctea durandi) koji se sakriva u malim zvezdastim mrežama ispod kamenja ili u pukotinama škrapa …

pauk bribir

Pauci skakači ili skočci

Prospekt Fauna, Zanimljivosti

Da se i ovih sunčanih zimskih dana može naići na znaimljive predstavnike iz svijeta člankonožaca uvjerili smo se u okolici Rijeke, na Učki i pod Malim Platkom. Ispod kamenja na tamošnjim travnjacima često smo nailazili na razne paučnjake. Među paucima najčešće su bile ženke pauka vatrenog skočca …