šupaljka

Šupaljka

Prospekt Flora, Zanimljivosti

Slika 1. Šupaljka je na otoku Krku česta u mezofilnim tipovima šuma, ali za razliku o populacija na “kontinentu” koje su “ružičastocvjetne”, na otoku Krku uglavnom se mogu vidjeti jedinke s cvjetovima snježno bijele boje (foto: Patrik Krstinić)

U pretproljeće iznenadit će nas na nekim šumskim staništima zapadnih obala otoka Krka vrste proljetnica koje možemo uvrstiti u „mezofilnu“ floru (bilje koje voli vlažnija i hladnija staništa). Takva je i ovdje prikazana šupaljka bijelih cvjetova…

Mezofilno bilje u šumovitim bujičnim jarugama otoka Krka – zapadna obala

Mezofilne svojte bilja zastupljene su u mnogim istraženim šumskim sastojinama bujičnih jaruga na zapadnoj obali otoka Krka. Sastojina „između Malog i Velikog hrasta“ na području Čavlene u Dubašnici kao i neke sastojine oko obližnjeg Porta poprimaju izrazita kontinentalna obilježja zbog nazočnosti običnog graba, lukovičaste režuhe, šupaljke i još nekolicine „kontinentalnih“ vrsta.

Ta činjenica upućuje na pretpostavku da su se mezofilne šume otoka Krka tijekom klimatskih previranja, vjerojatno na završetku ledenih doba, proširile iz svog „mezofilnog refugija“ s jedne strane na flišna područja u jarugama bujičnih potoka Dobrinjštine, a  na drugu stranu, također na duboka crvenkasta tla i u zasjenjene vlažne jaruge zapadne obale otoka Krka. Ove vrste i njihove zajednice znatno povećavaju raznolikost i važnost ekološki oprečnih svojti i oblika šumskih zajednica na otoku Krku.

M. R.


Slika 2. Bjelocvjetna šupaljka s otoka Krka pojavljuje se u mezofilnim tipovima šuma zapadne obale, ali pronašli smo je i u “mezofilnoj” oazi u predjelima Ponikava. Za spomenute je sastojine također značajano “mezofilno” stablo – obični grab (foto: Patrik Krstinić)