Plakat velike zvjeri

Velike zvijeri na trećem međunarodnom kongresu o ruralnom turizmu

Prospekt Novosti


Sl. Plakat “Velike zvijeri” prezentiran na kongresu

VELIKE ZVIJERI NA TREĆEM MEĐUNARODNOM KONGRESU O RURALNOM TURIZMU

Slijedom zaključaka Prvog hrvatskog kongresa o ruralnom
turizmu koji je na Hvaru održan u listopadu 2007. godine i Drugog hrvatskog
kongresa s međunarodnim sudjelovanjem održanog na Malom Lošinju u travnju
2010. godine, Osijek je od 23. do 26. svibnja 2012. ugostio brojne domaće
i strane izlagače na Trećem međunarodnom kongresu o ruralnom turizmu na
kojemu je Javna ustanova Priroda sudjelovala plakatom “Velike zvijeri”.
Važnost ruralnog turizma, prije svega, ogleda se u interakciji poljoprivredne
proizvodnje, proizvodnje tradicionalnih proizvoda, prezentiranja tradicije,
tradicijske gastronomije i turističkih usluga, jednom riječju korištenju
već postojećih resursa. Obzirom da se razvoj ruralnog turizma bazira na
održivom razvoju, prilikom strateškog promišljanja razvoja ruralnog turizma
neophodna je suradnja različitih resora među kojima posebno mjesto zauzima
zaštita prirode. Ključni cilj projekata zaštite prirode koje provodi JU
Priroda je njihova implementacija u turističke aktivnosti. Upravo jedan
takav projekt, koji povezuje eko – turističke aktivnosti, velike zvijeri
i druge prirodne osobitosti Gorskog kotara na kongresu je prezentiran
plakatom. Hrvatska je jedna od rijetkih evropskih država na čijem teritoriju
žive sve tri velike zvijeri Evrope: vuk, ris i medvjed. Već samo ova činjenica
može poslužiti kao temelj razvoja turizma promatranja i praćenja ovih
karizmatičnih životinja. U zaključcima Trećeg međunarodnog kongresa o
ruralnom turizmu naglašava se intenziviranje promocije i razvijanje posebnih
oblika ruralnog turizma odnosno turizma posebnih interesa. Podaci koje
je JU Priroda prikupila projektom praćenja velikih zvijeri pomoću skrivenih
šumskih kamera neposredno su iskorišteni u projektu “Medvjeđa staza”
što je prva naznaka pokretanja eko-turističkih aktivnosti temeljenih na
velikim zvijerima u Gorskom kotaru.

Patrik Krstinić