mješinka

Uz međunarodni dan močvara

Prospekt Flora, Zanimljivosti

Slika 1. Cvijet mesožderke mješinke (Utricularia sp.) s otoka Krka izdiže se iznad površine vode (foto: Sunčica Strišković).

MESOŽDERKA MJEŠINKA (UTRICULARIA) NA OTOKU KRKU

Neke od prostranijih i vrstama bogatijih močvarnih staništa otoka Krka  važne su nam kao nalazište rijetke vrste vretenca jezerskog regoča za kojega se provodi program praćenja (monitoringa) stanja populacije (sl. 3). Međutim, ni biljni svijet nije bez rijetkih i zanimljivih predstavnika, pa smo prilikom jednog od ljetnih posjeta takvim močvarama uočili, izdignute malo iznad površine vode (sl. 1), zlatnožute cvjetove neobične vodene mesožderke mješinke (Utricularia sp.). U pojedinim prilikama ova se biljka pomoću sitnih mjehurića koji se nalaze na njezinom u vodi uronjenom dijelu (sl. 2) i koji djeluju poput klopki hrani sitnim vodenim organizmima, većinom planktonskim račićima, ali ponekad u mjehuriće zaluta i “vegetarijanska” hrana – mikroskopski sitne alge*.

*(Novija istraživanja pokazuju da se unutar mjehurića nalazi složen mikrosvijet uobičajeno sastavljen od bakterija, gljivica, alga, trepetljikaša… koji međusobno djeluju jedni na druge).

M. R.


Slika 2. Mješinka svojim stabljikama i listovima razdijeljenim na tanke ogranke tvori gusti uronjeni pokrivač na površini pojedinih močvara otoka Krka (foto: Sunčica Strišković)


Slika 3. Jezerski regoč rijetka je vrsta vretenca (foto: Sunčica Strišković)