dan močvara

Uz međunarodni dan močvara

Prospekt Grad-selo, Zanimljivosti

Međunarodni dan močvara obilježava se 2. veljače kada je u iranskom gradu Ramsaru potpisana Konvencija o močvarama od međunarodne važnosti. Iako močvare u naseljenim područjima i u gradovima rijetko kad prekrivaju veće površne, kao što je, primjerice, slučaj u dolinama velikih rijeka, ipak njihovi mali preostaci imaju za gradskog čovjeka veliku važnost u urbanim ekosustavima….

Ugroženi cretovi i mahovi tresetari u Gorskom kotaru

Prospekt Novosti, Skriveni svjetovi, Zanimljivosti

Uz Međunarodni dan močvara , 2. veljače 2013. godine, JU “Priroda” kratkom crticom o najugroženijim močvarnim staništima u PGŽ – cretovima želi skrenuti pažnju na potrebu njihove zaštite. Ujedno koristimo prigodu i apeliramo na off-road vozače i vozače šumskih strojeva da svojim vozilima ne ulaze u ova iznimno osjetljiva prirodna područja na kojima uspijevaju posljednji preostaci rijetkih biljaka, životinja i gljiva …