močvarna riđa

Grabežljiva stjenica i ugroženi leptiri

Priroda Fauna, Flora, Novosti, Skriveni svjetovi, Zanimljivosti

Picromerus bidens je stjenica koja napada i hrani se velikim brojem raznih vrsta kukaca, osobito gusjenicama leptira, ličinkama kornjaša i opnokrilaca. Možemo je relativno lako raspoznati po dva trnasta nastavka na vratnom štitu (pronotumu), iako je tijelo odraslog kukca neugledno i nenapdano obojeno (sl. 1). Raširena je od sjeverne Afrike i Europe do Sibira i Kine. U Primorsko-goranskoj županiji nalazili smo je u Gorskom kotaru gdje je vezana uglavnom uz šumska staništa; s njome ćemo se nerijetko susresti u grmlju vlažnih šuma, na šumskim čistinama, uz rubove šuma, na zarastajućim i vlažnim travnjacima uz gorske potoke i drugdje.

Sl. 1. Stjenica Picromerus bidens (foto: M. Randić)

Zbog grabežljivog načina života smatra se korisnim kukcem pa se često navodi u pregledima kukaca važnih u poljoprivredi i šumarstvu. Spominje se i kao mogući predator krumpirove zlatice. U zaštiti prirode, međutim, postoje izviješća da kao grabežljivac P. bidens može utjecati na brojnost populacija nekih vrsta rijetkih i ugroženih leptira (Konvicka et al. 2005).

Sl. 2. Zapredak gusjenica leptira močvarne riđe na stabljici šumske sirištare u dolini Križ potoka (foto: M. Randić)

Sl. 3. Zarastajući travnjaci u dolini Križ potoka – stanište leptira močvarne riđe i grabežljive stjenice Picromerus bidens (foto: M. Randić)

U dolini Križ potoka kod Zelina Mrzlovodičkog u Gorskom kotaru (sl. 3) svjedočili smo tijekom proteklih jesenskih mjeseci pojavi grabeža (predacije) gusjenica ugroženog i zaštićenog leptira močvarne riđe (Euphydryas aurinia). Odrasle stjenice P. bidens zadržavaju se u blizini svilenastih zapredaka koje gusjenice  opredaju oko stabljika hranidbenih biljaka šumske sirištare (Gentiana asclepiadea), (sl. 2), odakle stjenice poduzimaju „pohode“ prilikom kojih hvataju gusjenice, nabadaju ih rilom i isisavaju njihove sokove. Na taj način grabežljive stjenice negativno utječu na brojnost populacije ugroženog leptira močvarne riđe.

M. R.

Literatura: Konvicka, M., Hula, V., Fric, Z. (2005): Picromerus bidens (Heteroptera: Pentatomidae) as predator of the Checkerspot Euphydryas aurinia (Lepidoptera: Nymphalidae). Entomologia Fennica 16: 233-236.