Ružičasta Tratinčica

Nova vrsta riječke flore – Karwinskijeva hudoljetnica

Priroda Flora, Grad-selo, Novosti, Zanimljivosti

Širenje biljaka koje ranije nisu bile poznate u flori ili cvjetani nekog područja na mnoge načine omogućuje čovjek svojim raznovrsnim aktivnostima. Posebno je to učestalo povezano s naglim razvojem prometa i masovnim putovanjima čime se, namjerno ili nenamjerno, rasprostranjuje i donosi sjemenje biljaka iz udaljenih krajeva svijeta. Ponekad se novopridošla vrsta počinje širiti kao „bjegunac“ iz uzgoja, potiskuje domaće vrste i na taj način postaje neželjena invazivna vrsta. Naime, jedan od načina unosa u nova područja je da se neku biljku prvotno uzgaja kao, primjerice, ukrasnu u vrtovima, (pa je onda unos namjeran), ali ona u nekom trenutku odbjegne u prirodu i dalje se, često nekontrolirano i naglo, širi. Takvih primjera i u našim je krajevima (bilo) mnogo, a nedavno smo mogli posvjedočiti vjerojatno „prvim koracima“ u širenju jedne nove vrste u flori grada Rijeke – Karwinskijeve hudoljetnice (sl. 1).

Sl. 1. Karwinskijeva hudoljetnica u pukotini zasjeka stijene u Istarskoj ulici na zapadnoj periferiji grada Rijeke (foto: M. Randić)

Njezini plodovi – roške uobičajeno su opremljeni laganim „padobranima“ pa se lako rasprostranjuju vjetrom. Na taj se način, kao invazivna vrsta, proširila gotovo u čitavom tropskom i suptropskom pojasu Svijeta. Ova dekorativna vrsta glavočike potječe iz nama dalekih krajeva – urođena je u Srednjoj Americi, a u Hrvatskoj je kao nova pridošlica najprije otkrivena 2013. godine u Dubrovniku. Pronašli su je i o tome botaničku zajednicu izvijestili dr. Nenad Jasprica s Instituta za more i priobalje Sveučilišta u Dubrovniku i dr. Sanja Kovačić s Botaničkog zavoda s Botaničkog vrta prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Tamo se raširila u pukotinama zida na poluotoku Lapadu, a na to je mjesto vjerojatno dospjela „pobjegavši“ iz nekog od obližnjih vrtova. Ondje čak izgrađuje i jednu posebnu, za Hrvatsku novu biljnu zajednicu, kojoj je svojstvena vrsta upravo Karwinskijeva hudoljetnica.

Sl. 2. Cvat Karwinskijeve hudoljetnice vrlo sliči cvatu tratinčice (foto: M. Randić)

Karwinskijevu hudoljetnicu pronašli smo prošle godine (2019.) ukorijenjenu na stjenovitom zasjeku i u pukotinama zida uz cestu na zapadnoj periferiji grada Rijeke, u Istarskoj ulici, nedaleko okretišta autobusa na Biviju. Novi nalaz Karwinskijeve hudoljetnice u Hrvatskoj, na sasvim drugom kraju jadranske obale, u gradu Rijeci, u “slobodnoj” prirodi, ima važnost u dokumentiranju mogućeg budućeg širenja ove vrste u našim krajevima, a možda se pokaže da svoj doprinos širenju ove vrste daju i aktualne klimatske promjene?

Sl. 3. Listovi Karwinskijeve hudoljetnice su dlačičasti i karakterističnog su izgleda (foto: M. Randić)

Od sličnih vrsta iz porodice glavočika, kao što su primjerice tratinčice, Karwinskijeva se hudoljetnica razlikuje po habitusu trajnice čiji je donji dio ponešto odrvenjen, listova koji su dijelom trorežnjeviti i klinasto suženi pri bazi (sl. 3) i cvjetnim glavicama čiji jezičasti cvjetovi mogu biti bjelkasti (sl. 2) ili ružičasti (obično kad su još mladi) i s donje strane uglavnom crvenkasto nahuknuti.

Marko Randić

 

Više o Karwinskijevoj hudoletnici može pročitati u magazinu “Lanterna”: https://lanterna.news/2020/05/05/karwinskijeva-hudoljetnica/