dan močvara

Uz međunarodni dan močvara

Prospekt Grad-selo, Zanimljivosti

Međunarodni dan močvara obilježava se 2. veljače kada je u iranskom gradu Ramsaru potpisana Konvencija o močvarama od međunarodne važnosti. Iako močvare u naseljenim područjima i u gradovima rijetko kad prekrivaju veće površne, kao što je, primjerice, slučaj u dolinama velikih rijeka, ipak njihovi mali preostaci imaju za gradskog čovjeka veliku važnost u urbanim ekosustavima….

Zaboravljeni gradovi prelonožaca

Prospekt Grad-selo, Zanimljivosti

Za živi svijet gradovi su svojevrsne urbane, asfaltne ili betonske pustinje. Neke sitne životinje odupiru se “urbanoj dezertifikaciji” pa u zapuštenim i zaboravljenim zakutcima garaža, drvarnica, stepeništa, balkona… žive raznolika sitna bića, među njima i prelonošci. …