Jezero u žutom

Priroda Fauna, Flora, Krajobraz, Novosti, Zanimljivosti

Uz Međunarodni dan bioraznolikosti 2023. godine

Cvatnja žute perunike (Iris pseudacorus L.) zanimljiv je i privlačan je prizor u krajobrazu zamočvarenih obala Jezera kod Njivica na otoku Krku. U vrijeme cvatnje ove perunike krupnih žutih i neobično lijepih cvjetova uz obale se Jezera mogu zateći i žute čaplje (Ardeola ralloides Scopoli, 1769). One u mirovanju pokazuju naglašeno žuto-rđastu obojenost pernatog ruha, dok u letu izgledaju više bjelkasto obojene pa ih je izdaleka ponekad teže razlikovati od bijelih vrsta čaplji.

Sl. 1. Žuta čaplja među žutim perunikama na obali Jezera (foto: Želimir Gržančić)

Prema Crvenoj knjizi ptica žuta je čaplja najugroženija vrsta čaplji u Hrvatskoj! Ranije zabilježena gnjezdišta uz Jadransku obalu – ona uz donji tok Neretve i na Vranskom jezeru kod Pakoštana, ugasila su se tijekom XX. stoljeća. Istovremeno je broj parova na gniježđenju u panonskoj Hrvatskoj znatno opao i sada gnijezde samo na nekoliko lokaliteta u nizinskoj Hrvatskoj.

Sl. 2. Jezero kod Njivica sa širokim pojasom močvarne vegetacije (foto: Želimir Gržančić)

Stoga možemo pretpostaviti da su četiri jedinke viđene na obali Jezera ovamo prispjele tijekom proljetne seobe i zadržale se neko vrijeme. Prehrana ovih zanimljivih i u Hrvatskoj rijetkih ptica sastoji se uglavnom od sitnijeg plijena – uglavnom kukaca, a manje vodozemaca ili malenih riba. Uz Jezero, tijekom našeg boravka radi snimanja, najviše im je, čini se, odgovaralo mikrostanište na dijelu obale gdje prevladavaju žute perunike jer su se tamo uvijek iznova vraćale ukoliko bi zbog nečega bile uznemirene i privremeno odletjele i sklonile se na druge dijelove Jezera.

Želimir Gržančić i Marko Randić