Nastanak prvog tla na stijenama

Priroda Flora, Gea, Novosti, Skriveni svjetovi, Zanimljivosti

Dana 5. prosinca obilježava se Svjetski dan tla. Tlo nastaje složenim procesima na čijim su počecima uobičajeno pioniri stvaranja tla – mikroorganizmi, lišajevi i mahovine koji, uz atmosferske prilike, trošenje i pucanje stijena, imaju važnu ulogu u razlaganju stijena. Kada se sakupe doviljne količine prvog tla mogu se dalje naseljavati paprati i biljke cvijetnice…

Divlje ruže

Priroda Fauna, Flora, Novosti, Zanimljivosti

Divlje ruže jako variraju u svojstvnima cvjetova, plodova, listova, izbojaka, ali je ponekad teško odrediti o kojoj se vrsti radi. Plodovi divljih ruža – šipci vrlo su korisni kao hrana i lijek ne samo ljudima nego i divljim životinjama. Sadržavaju mnoge korisne bioaktivne spojeve od kojih su najpoznatiji antioksidansi – vitamini, polifenoli i karotenoidi, a vrijedni su i sastojci s antimikrobnim svojstvima.

šuma

ODRŽANA TREĆA DIONIČKA RADIONICA ZA POTREBE IZRADE PLANA UPRAVLJANJA GORSKI KOTAR I SJEVERNA LIKA

Priroda Događanja, Novosti

U sklopu projekta “Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000”, 8. lipnja 2022. u Domu Kulture Dražice u Dražicama održana je treća dionička radionica za potrebe izrade Plana upravljanja zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže Gorskog kotara i sjeverne Like (PU 6025) s fokusom na područje ekološke mreže Natura 2000 – Rječina…

Obruč riječina

ODRŽANA DRUGA DIONIČKA RADIONICA ZA POTREBE IZRADE PLANA UPRAVLJANJA GORSKI KOTAR I SJEVERNA LIKA

Priroda Događanja, Novosti

U sklopu projekta “Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000”, 1. lipnja 2022. u Ravnoj Gori u Sportsko-poslovnom centru „Goranka“ održana je treća dionička radionica za potrebe izrade Plana upravljanja zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže Gorskog kotara i sjeverne Like (PU 6025) s fokusom na temu posjećivanja zaštićenih područja i stanja vodenih ekosustava…

ODRŽANA PRVA DIONIČKA RADIONICA ZA POTREBE IZRADE PLANA UPRAVLJANJA GORSKI KOTAR I SJEVERNA LIKA U SKLOPU PROJEKTA "RAZVOJ OKVIRA ZA UPRAVLJANJE EKOLOŠKOM MREŽOM NATURA 2000"

Priroda Događanja, Novosti

U sklopu projekta “Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000”, 20. svibnja 2022. u Ravnoj Gori održana je prva dionička radionica za potrebe izrade Plana upravljanja zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže Gorskog kotara i sjeverne Like (PU 6025)…