uskršni leptir

Uskršnji leptir

Prospekt Fauna, Zanimljivosti

Uskršnji leptiri znali su se pojavljivati na periferiji grada Rijeke – na području Gornje Vežice i Svetog Križa. Letjeli su za vrijeme sunčanih dana na toplim prisojnim padinama obraslim oskudnom šikarom na zaraslim površinama nekadašnjih kamenjarskih pašnjaka u zajednici Stipo-Salvietum officinalis (kamenjara kovilja i ljekovite kadulje).

Društvo su im u to doba godine uglavnom pravili leptiri veliki koprivari (Nymphalis polychloros) i koprivićevi leptiri, koprivićari (Lybithea celtis). I dok su se prvi uglavnom hranili slatkim sokom koji curi iz ranjenih debala drveća (osobito javora šestila – Acer monspessulanum), a drugi su najradije slijetali na cvatuća stabalca amula (Prunus cerasifera); uskršnje leptire nismo viđali da se hrane, ponekad bi se samo odmarali na niskoj vegetaciji.

U tom području nije bilo ni njihovih biljaka hraniteljica za gusjenice – vučjih stopa (Aristolochia spp.). Pojava se činila zanimljiva jer nismo znali što uskršnji leptiri u tom području rade? Bile su nam poznate bogate populacije uskršnjih leptira na planinama riječkog zaleđa – primjerice na Obruču, gdje ih se moglo naći u visinskom pojasu šumaraka crnog graba – tj. do otprilike 900-1000 m nadmorske visine, ali uvijek vezano uz bogate populacije vučje stope. Prošle godine, s jednog takvog staništa u planinskom zaleđu Rijeke poslao nam je lijepu fotografiju uskršnjeg leptira naš stalni i vrijedan suradnik, gospodin Dario Štefančić, koju ovdje i objavljujemo uz zahvale. Također smo ovu vrstu leptira zaticali na otoku Krku, ali također samo u blizini staništa biljaka hraniteljica – vučjih stopa.

Ovog proljeća, uz malo napora veranja po strmim padinama, otkrili smo staništa vučje stope na siparima iznad Martinšćice, Drage i Draškog potoka, pa su se najzad posložili kamenčići zagonetke oko pojavljivanja uskršnjeg leptira na periferiji grada Rijeke. Zanimljivo je napomenuti da se radi o populaciji vučje stope različite ekologije od one koju uobičajeno nalazimo kao svojstvenu vrstu u crnograbovim šumarcima. Naime, još je prof. Stjepan Horvatić opisao svojtu vučje stope na siparima otoka Paga kao endemičnu hrvatsku vučju stopu (Aristolochia croatica). Nastojat ćemo i dalje pratiti populaciju uskršnjeg leptira u okolici Rijeke te pokušati snimiti i objaviti fotografiju njegove gusjenice. Do tada pozivamo čitatelje da nam eventualno jave svoje spoznaje o ovom leptiru koji zavređuje brigu i zaštitu.


Sl. 1. Uskršnji leptir iz planinskog zaleđa Rijeke (foto: Dario Štefančić)

Marko Randić