Godina golosjemenjača u pgž – dani mikroba u pgž

Prospekt Skriveni svjetovi, Zanimljivosti

5. travnja 2016./ borova šuma kod Klane GODINA GOLOSJEMENJAČA U PGŽ – DANI MIKROBA U PGŽ Ove godine, prilikom terenskih izlazaka, posebnu pažnju posvećujemo golosjemenjačama, pa stoga uočavamo i pojave koje bi inače vjerojatno izmakle našoj pažnji. Tako smo na kamenitoj strmini uz cestu koja vodi od Klane prema Pilani na prevaljenom i prepiljenom deblu crnog bora, iz kojeg kaplje sok, opazili neobične nakupine mikroorganizama narančaste i krem boje  …