Zaboravljeni gradovi prelonožaca

Prospekt Grad-selo, Zanimljivosti

Za živi svijet gradovi su svojevrsne urbane, asfaltne ili betonske pustinje. Neke sitne životinje odupiru se “urbanoj dezertifikaciji” pa u zapuštenim i zaboravljenim zakutcima garaža, drvarnica, stepeništa, balkona… žive raznolika sitna bića, među njima i prelonošci. …

ziva lokva

Lokve kao izvori vode za piće

Prospekt Grad-selo, Zanimljivosti

U sklopu prekograničnog projekta LOKNA, a prilikom čišćenja Žive lokve kod Poljica na otoku Krku (od godinama nataloženog sedimenta), mogli smo dobiti grubu sliku o hidrološkim procesima u maloj krškoj lokvi. Također, željeli bi spasiti od zaborava i nešto od tradicijskog znanja vezanog uz korištenje krških lokvi…