učka blok 2

Ledenjaci na padinama Učke?

Prospekt Gea, Zanimljivosti

Sve je više podataka s terena koji ukazuju da su tijekom pleistocena (ledenih doba) planine u zaleđu Riječkog zaljeva bile prekrivene debelim ledenim pokrovom i ledenjacima koji su prenosili velike količine odlomljenih stijena…

paukova mreža

Još o paucima (crtice iz PP Učka)

Prospekt Fauna, Zanimljivosti

U Parku prirode Učka žive moge i raznolike vrste pauka. Neke od njih možemo pronaći čak i zimi kad je tlo na zasjenjenim mjestima zaleđeno. Jedan od takvih pauka je žutopjegi crni pauk kućarac ili petopjegi zvjezdastomrežac (Uroctea durandi) koji se sakriva u malim zvezdastim mrežama ispod kamenja ili u pukotinama škrapa …

pauk bribir

Pauci skakači ili skočci

Prospekt Fauna, Zanimljivosti

Da se i ovih sunčanih zimskih dana može naići na znaimljive predstavnike iz svijeta člankonožaca uvjerili smo se u okolici Rijeke, na Učki i pod Malim Platkom. Ispod kamenja na tamošnjim travnjacima često smo nailazili na razne paučnjake. Među paucima najčešće su bile ženke pauka vatrenog skočca …

kvas

Godina golosjemenjača u PGŽ – Dani mikroba u PGŽ

Prospekt Skriveni svjetovi, Zanimljivosti

Ove godine, prilikom terenskih izlazaka, posebnu pažnju posvećujemo golosjemenjačama, pa stoga uočavamo i pojave koje bi inače vjerojatno izmakle našoj pažnji. Tako smo na kamenitoj strmini uz cestu koja vodi od Klane prema Pilani na prevaljenom i prepiljenom deblu crnog bora, iz kojeg kaplje sok, opazili neobične nakupine mikroorganizama narančaste i krem boje …