O pretplaninskoj šumi koja i nije prava šuma

Priroda Flora, Krajobraz, Novosti, Zanimljivosti

Risnjak i druge planine sjeverozapadnih Dinarida kao najšumovitiji predjeli ovog dijela kontineta iamju važne uloge u očuvanju prirodnog svijeta. Podno Risnjaka i susjednih planina izviru glavna izdašna vrela voda koje se nakupljaju zahvaljući bujnim šumama i planinskim skupinama i zatim filtriraju i pročišćuju u dubokom krškom podzemlju. Ove se godine obilježava 70-ta godišnjica od osnutka Nacionalnog parka “Risnjak” pa je upravo prigoda na Međunarodni dan šuma ova kratka crtica o pretplaniskim grmolikim “šumama” koje obrastaju ovdašnje vrhove.