mahavica

O risu Burnom ZIPu

Prospekt Novosti

rub Vinodola – Mahavica – Pred nekoliko dana javio nam se gospodin Tomislav Furlan koji je na rubu Vinodola, u širem predjelu Mahavica, jednom od najljepših i najočuvanijih prirodnih predjela u PGŽ, imao bliski susret s risom obilježenim GPS ogrlicom za praćenje kretanja…

Ris Goran Zip u snijegu

U Gorskom kotaru obilježen telemetrijskom ogrlicom ris nazvan "Goran – ZiP"

Prospekt Fauna

Dana 8. veljače 2015. godine, u sklopu daljinskog praćenja (monitoringa) velikih zvijeri na području Primorsko-goranske županije, uhvaćen je na zasniježenim padinama planine Burni Bitoraj mužjak risa. Uz telemetrijsku ogrlicu dobio je ime Goran ZiP i pod tim nazivom biti će bilježeni svi raspoloživi podaci o njegovom budućem kretanju kroz razdoblje od godine dana …